Được công tác và học tập tại trường TH&THCS 915 Gia Sàng là niềm vinh dự và cũng là trách nhiệm lớn. Thầy và trò nhà trường luôn phấn đấu xây dựng một ngôi trường thật xứng đáng ...